o akcji_plakat-01

 

Świat nierównowagi.
Nasz świat jest w niebezpieczeństwie bo zachwiana została równowaga pomiędzy planetą a cywilizacją zamieszkujących ją ludzi. Globalna gospodarka nastawiona na ciągły wzrost
i konsumpcję powoduje wyczerpywanie surowców, zanieczyszczenie środowiska, zachwianie ekosystemu planety a także nierówności ekonomiczne i konflikty społeczne. Te informacje są ogólnie dostępne lecz je lekceważymy.

Cykl życia produktu.
Wytwarzamy za dużo produktów zużywając surowce i energię, transportujemy je przez cały świat do sieci handlowych skąd trafiają do naszych domów, by po krótkim użyciu zamienić się w góry odpadów. To cykl jednokierunkowy – cenne surowce zmieniamy w niepotrzebne śmieci.

Czy możemy coś zmienić?
Zmiana niegospodarnego systemu będzie trudna, bo przynosi on wielkie zyski niewielkiej grupie producentów. Nie możemy zmienić świata ale możemy zmienić siebie. Wtedy świat się zmieni. Możemy zmienić naszą świadomość i zachowania.

Rozwój zrównoważony.
Istnieje model cywilizacji nad którym pracują rządy wielu krajów. Nazywa się go rozwojem zrównoważonym i polega na dążeniu do równowagi trzech elementów (3 x P): People (ludzie) – Profit (zysk) – Planet (planeta). Definicja powstała dawno lecz jest nadal aktualna: „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”.

Zrównoważony cykl życia.
W rozwoju zrównoważonym cykl życia produktu jest cyklem zamkniętym. Wytwarza się tylko potrzebne produkty, użyte surowce są odzyskiwane a energia pochodzi z odnawialnych źródeł. Odpady poddawana są recyklingowi żeby nie szkodzić środowisku.

Projektowanie zrównoważone.
Projektowanie produktów i usług powinno być zgodne z zasadami ekonomicznego, społecznego i ekologicznego zrównoważenia.
Intencją projektowania zrównoważonego jest trwałość i długowieczność produktów, używanie surowców odnawialnych, możliwość recyklingu, energooszczędność, myślenie prospołeczne, ekologia.

Miejsce, w którym żyjemy.
Świadomość „miejsca w którym żyjemy”, jest pierwszym krokiem do zmian. Wszyscy jesteśmy projektantami tego miejsca, niezależnie od wieku, zawodu czy narodowości. Mamy wolność wyboru, także tego, jak zachowamy się na różnych etapach cyklu życia produktu i jaki będzie nasz wpływ na środowisko.
Fundacja Ludzie-Innowacje-Design zorganizowała akcję Projekt Arting 2015 „Miejsce, w którym żyjemy” po to, by poprzez prezentację projektantów i ich projektów będących przykładem projektowania zrównoważonego, pobudzić do myślenia o relacjach człowiek – planeta.

Projekt Arting 2015
Akcję rozpoczął Konkurs Wzornictwa Przemysłowego Projekt Arting 2015 „Miejsce, w którym żyjemy”, którego tematem było projektowanie zrównoważone. Na konkurs nadesłano 64 projekty
z których Jury nagrodziło 9 a 25 wybrało do pokazania w cyklu wystaw i towarzyszących im seminariów. Wszystkie prace można zobaczyć także na wystawie on-line, razem z artykułami na temat projektowania zrównoważonego i materiałami edukacyjnymi, na stronie: www.arting.flid.pl.

30.12.2015 / Wyniki konkursu Projekt Arting 2015

Jury wybrało następujące projekty:

I nagroda w wys. 6.000 zł, ufundowana przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała

za projekt Energometr autorstwa Adama Buczka i Macieja Nowickiego, ASP w Warszawie

II nagroda w wys. 4.000 zł, ufundowana przez Stowarzyszenie „Region Beskidy”

za projekt Control autorstwa Konrada Szmita, Politechnika Świętokrzyska

III nagroda w wys. 2.000 zł, ufundowana wspólnie przez Beskidzką Radę Federacji
Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej

za projekt Coat Wall autorstwa Juli Owczarczak, ASP w Warszawie

 

Jury dodatkowo postanowiło wyróżnić 3 projekty:

wyróżnienie w wys. 1000 zł, ufundowane przez firmę Skoff

za projekt Nomada autorstwa Niny Woronieckiej, ASP w Warszawie

wyróżnienie w wys. 1000 zł, ufundowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Bielsko-Biała

za projekt Everydrop autorstwa Karola Murlaka

wyróżnienie w wys. 1000 zł ufundowane przez Fundację Ludzie-Innowacje-Design

oraz projekt Nurn autorstwa Joanny Jurgi, ASP w Warszawie

 

Dodatkowo Jury wraz z Fundacją Ludzie-Innowacje-Design przyznało specjalne wyróżnienie Laur arting dla 19 projektów, które zakwalifikowały się na wystawie pokonkursowej:
Koziel – górska hulajnoga zjazdowa Wojciecha Biegusa,
Zestaw koszy rowerowych Dió Sebastiana Chojkowskiego,
Budujemy dom Janka Dowgiałło, Weroniki Siwiec i Anki Zawadzkiej,
Re-catcher-rain and energy catcher Magdaleny Filipiak i Iwony Zielińskiej,
Smile Agaty Hoffa, Radosława Rejsela i Joanny Żaboklickiej,
Biodegradowalny materiał z odpadów organicznych Dominiki Lizurej,
Koncepcja samolotu w 2030 roku Walentyna Luzana,
M.A.M Airbag Anny Łyszcz, Magdaleny Rychard i Maji Szczypek,
Qbik Magdaleny Palecznej,
Odkurzacz dla stolarza z brykieciarką Arkadiusza Mayer-Gawrona,
AIRFLY Natalii Mroszczyk,
Water mind Igi Paszek i Anny Tomik,
Autonomiczny system komunikacji miejskiej Anny Piękoś i Łukasza Pisarka,
Lightapp Martyny Puchały,
Take Me With You Anny Samek,
Kuchnia Zero Barbary Stelmachowskiej,
Hapy eggs Maji Szczypek,
Orange Lab Dominiki Wysogląd
Floroforma Magdaleny Zadary